459 popsaných nemocí, 517 článků bylin, 180 článků potravin, 136 skupin léčiv, 26 vitaminů a minerálních látek

Mužský přechod, andropauza

Popis andropauzy, mužského přechodu

Fyziologie (jak to má fungovat)

Testosteron je mužský pohlavní hormon. Fyziologicky je tvořen v Leydigových buňkách ve varlatech.

Ovlivňuje vývoj spermií a sekundárních pohlavních znaků (více svalové hmoty, hrubší kostra, růst vousů, prohloubení hlasu, silnější a hrubší kůže).

Ze společenského hlediska je spojován s větším libidem, dominancí, agresivitou.

Etiopatogeneze

S přibývajícím věkem dochází ke snížení produkce mužského pohlavního hormonu testosteronu, což se následně projevuje jako příznaky mužského přechodu.

Příčiny

  • úbytek mužského pohlavního hormonu testosteronu vlivem věku

Příznaky

Muži jsou podráždění, rozladění až často neurotičtí. Často se vyskytují poruchy spánku (nespavost), únava, suchá, bolestivá kůže. Úbytek svalové hmoty (svalová atrofie). V neposlední řadě ztráta sexuální touhy, libida.

Komplikace

Mužský přechod s sebou přináší především psychické potíže (snížení sebevědomí), protože se muž musí smířit se ztrátou své "mužnosti". Jinak ale přechod nijak nebezpečný není.

 

 

Uvedené články a rady nemohou nahradit osobní návštěvu lékaře, či kvalifikovaného terapeuta, protože TOTOŽNÉ ONEMOCNĚNÍ MŮŽE MÍT ROZDÍLNÉ PŘÍČINY. Články a rady nám však mohou ukázat možné cesty, jakými lze usilovat o své zdraví.

Sdílení

Léčba

Vliv má v každém případě pohyb, cvičení, sport a zdravá výživa.

Léky

Moderní medicína na vývoji léčiv pracuje.

(Informační zdroje stránky)