459 popsaných nemocí, 517 článků bylin, 180 článků potravin, 136 skupin léčiv, 26 vitaminů a minerálních látek

Mužský přechod, andropauza

Popis andropauzy, mužského přechodu

Fyziologie (jak to má fungovat)

Testosteron je mužský pohlavní hormon. Fyziologicky je tvořen v Leydigových buňkách ve varlatech.

Ovlivňuje vývoj spermií a sekundárních pohlavních znaků (více svalové hmoty, hrubší kostra, růst vousů, prohloubení hlasu, silnější a hrubší kůže).

Ze společenského hlediska je spojován s větším libidem, dominancí, agresivitou.

Etiopatogeneze

S přibývajícím věkem dochází ke snížení produkce mužského pohlavního hormonu testosteronu, což se následně projevuje jako příznaky mužského přechodu.

Příčiny

  • úbytek mužského pohlavního hormonu testosteronu vlivem věku

Příznaky

Muži jsou podráždění, rozladění až často neurotičtí. Často se vyskytují poruchy spánku (nespavost), únava, suchá, bolestivá kůže. Úbytek svalové hmoty (svalová atrofie). V neposlední řadě ztráta sexuální touhy, libida.

Komplikace

Mužský přechod s sebou přináší především psychické potíže (snížení sebevědomí), protože se muž musí smířit se ztrátou své "mužnosti". Jinak ale přechod nijak nebezpečný není.

 

 

Uvedené články a rady nemohou nahradit osobní návštěvu lékaře, či kvalifikovaného terapeuta, protože TOTOŽNÉ ONEMOCNĚNÍ MŮŽE MÍT ROZDÍLNÉ PŘÍČINY. Články a rady nám však mohou ukázat možné cesty, jakými lze usilovat o své zdraví.

Sdílení

Léčba

Vliv má v každém případě pohyb, cvičení, sport a zdravá výživa.

Poradit z přírodní poradny

  460 článků chorob, 180 potravin, 490 bylinek, 137 skupin léků.
 Přesto chápu, že individuální rada má větší hodnotu.
 Napište mně, pokusím se poradit, nebo doporučím odborníka.

Chci poradit

Léky

ikona léky

Moderní medicína na vývoji léčiv pracuje.

(Informační zdroje stránky)